Aktuellt

Kramfors konsthall

9 okt -11 nov 2019

Separatutställning

Umeå konstrunda 1-2 September

Sandåsvägen 18 A, Umeå

My creative edge 

intevju

2018 konstrunda

Nordingrå konstrunda

Salsåker

28 februari -  2017

Utställning Västerbotten museum

Gästmontern

Sommaren 2017, Utställning

Mannaminne Nordingrå

Tidskriften Upptäcktsresan 2017

Sidan "109

svensktkulturarv.se

http://www.peprint.se/2017/

Webbtidsskriften VOLYM 

"Ljus och mörker i årets konstrunda i Nordingrå"
https://www.lvn.se/Sarprofil-delplatser/volym/recensioner/ljus-och-morker-i-arets-konstrunda-i-nordingra/

Nordingrå konstrunda 2016